KONKURSAS

Panevėžio dailės mokykla, siekdama palaikyti ir vystyti ryšius tarp Lietuvos dailės mokyklų, kviečia dalyvauti mokinių tapybos darbų konkurse ,,SENA FOTOGRAFIJA IŠ ŠEIMOS ALBUMO“

                        I. TEMOS PAAIŠKINIMAS:

Karantino laikotarpis privertė mus daugiau laiko praleisti namuose su  artimaisiais. Šiuo metu  yra  gera proga jaunam žmogui pasidomėti savo šeimos istorija, savo šaknimis, prakalbinti seną fotografiją iš albumo , panaudojant ją kaip postūmį kūrybai.

                            II. KONKURSO UŽDAVINIAI:

 • Skatinti domėjimąsi savo šeimos istorija
 • Ugdyti mokinių kūrybiškumą
 • Stiprinti ryšius tarp Lietuvos dailės mokyklų
 • Sudaryti sąlygas mokytojų pedagoginės patirties sklaidai

                            III. KONKURSO DALYVIAI

 • Konkurse gali dalyvauti Letuvos neformaliojo ugdymo įstaigas lankantys vaikai.
 • Konkurso dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes, į kurias atsižvelgiama, vertinant atsiųstus kūrybinius darbus.

                    IV. KONKURSO  ORGANIZAVIMAS

 • Konkursas vyksta nuo  2021m. sausio 25d. iki 2021m. kovo11d.
 • Darbams atlikti gali būti pasirinkta įvairi tapybos technika (akvarėlė, guašas, aliejinė tapyba, koliažas, mišri technika)
 • Nuskenuotus arba nufotografuotus geros kokybės darbus organizatoriai registruoja iki 2021 kovo 5d.(imtinai) el. p. irkiza@gmail.com
 • El. laiške prašome nurodyti ,,Konkursui“ bei pateikti (prisegti) dalyvio anketą.
 • Anketoje turi būti pateikta informacija: darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, vaiko amžius, įstaigos pavadinimas, mokytojo vardas,pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el.pašto adresas)
 • Darbų kiekis iš vienos mokyklos neribojamas, vienas autorius gali pateikti vieną individualų darbą.

                           V. DARBŲ VERTINIMAS

 • Darbų vertinimo kriterijai –temos atitikimas, darbo originalumas, meninė raiška.Pasirinktos atlikimo technikos pritaikomumas idėjos originalumui išreikšti.
 • Konkursui pateikti darbai bus vertinami dvejose amžiaus grupėse:
 • 1amžiaus grupė – 12-15 metų;
 • 2 amžiaus grupė – 16-19 metų;
 • Vertinimo komisija atrinks originaliausius ir meniškiausius darbus. Šie darbai bus eksponuojami virtualioje parodoje Panevėžio Dailės mokyklos puslapyje pdm.lt nuo kovo 10 d.

 Darbų autoriai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais ir padėkomis.