Planavimo dokumentai

VIZIJA
Tapti Panevėžio miesto gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo kompetencijos įgijimo bei plėtotės, regioninio bendravimo ir bendradarbiavimo dailės ugdymo srityje centru, kuris  prisidėtų prie miesto kultūrinės ir edukacinės aplinkos formavimo, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybinių galių išvystymo.

MISIJA
Teikti papildomą dailės srities ugdymą, tenkinti mokinių meninės saviraiškos poreikius, ugdyti kūrybingą asmenybę, siekiant dermės tarp gebėjimų dailės srityje lavinimo ir vertybinių nuostatų formavimo.

VEIKLOS PRIORITETAI

  • laisvos, kūrybingos, sugebančios save suvokti ir realizuoti asmenybės poreikių ugdymas;
  • kokybiškų švietimo paslaugų teikimas;
  • bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas;
  • ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikine technika ir technologijomis tobulinimas;
  • bendruomenės poreikių tenkinimas;
  • veiksmingas vadovavimas.

Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarka >>>

2020-2022 metų strateginis planas >>>

2021 m. veiklos planas>>>

2020 m. veiklos planas>>>

2019 m. veiklos planas>>>

2019-2020 m. m. ugdymo planas>>>

Vadovo 2018 m. veiklos ataskaita ir užduotys 2019 m. >>>

Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita ir užduotys 2020 m. >>>