Mokyklos istorija

Panevėžio dailės mokykla įkurta 1967 metais. Iškilmingas Dailės mokyklos atidarymas įvyko 1967 m. gruodžio 5 d. Prie mokyklos kūrimo daug prisidėjo mokytojai K. Naruševičius, J. Rutkūnienė, K. Beržanskis, V. Žilvitytė, J. Ramanavičiūtė. 
Pirmoji Dailės mokyklos gyvavimo vieta – 7-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Juozo Miltinio gimnazija). Mokykla gavo keturias tuščias klases be jokio inventoriaus. Tuo metu Dailės mokykloje mokėsi 86 mokiniai, dirbo 5 mokytojai. Mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Aloyzas Jočys. Mokykloje buvo dėstomi penki dailės dalykai: piešimas (3-4 val.), tapyba (3 val.), kompozicija (2-3 val.), skulptūra (2 val.), dailės pažinimas (1 val.). Iš viso 12-12, 13 savaitinių pamokų tris kartus savaitėje.
Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais  Dailės mokykla išgarsėjo piešimo ant asfalto konkursu. Ilgainiui šis konkursas tapo miesto švente, kurioje dalyvaudavo visų miesto darželių ir mokyklų auklėtiniai.
1970 metais Vaikų dailės mokykla gavo naujas patalpas Rotomskio gatvėje 24 pastate, paskutiniu metu buvusiame vaikų darželyje. Šis pastatas turi ir savo istoriją. Pastatytas 1938 metais vyrų vienuolynui. Vienuoliams neilgai čia teko viešpatauti. Nuo 1940 metų šiame name apsigyveno 30-ies žmonių grupė, kurie, vadovaujami teatro sielos-režisieriaus J. Miltinio, visą savo gyvenimą pašventė teatrui. Ir štai nuo 1970-ųjų kovo mėnesio čia vėl viešpatauja vaikai.
Nuo 1982-ųjų mokyklai vadovavo Antanina Jurkevičienė, nuo 1988 m. iki dabar vadovauja skulptorius, mokytojas metodininkas, turintis II vadybinę kategoriją, direktorius Vytautas Tallat-Kelpša. Nuo 1992 metų Dailės mokykla gyvuoja miesto centre, šalia Muzikos ir „Vilties“ pagrindinės mokyklos.