Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Vieno darbuotojo vidutinis darbo užmokestis bruto už 2018 m. I ketv.

Darbuotojų skaičius

1.

Direktorius

1191

1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

938

1

3.

Direktoriaus   pavaduotojas ūkio reikalams

549

1

4.

Vyr.   buhalteris

722

1

5.

Metodininkas

478

1

6.

Kasininkas

216

1

7.

Sekretorius

452

1

8.

Remonto   darbininkas

300

1

9.

Pagalbinis   darbininkas

100

1

10.

Rūbininkas

300

1

11.

Sargas

382

3

12.

Valytojas

333

3

13.

Technikas   elektrikas

211

1

14.

Mokytojas:

14.1.

turintis mokytojo kvalifikacinę kategoriją

131

1

14.2.

turintis vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją

662

7

14.3.

turintis mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją

754

5