Darbo užmokestis

Panevėžio dailės mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis

(2020 M. 1 KETVIRTIS)

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis, Eur
Direktorius 1 2026
Direktoriaus pavaduotojai 2 1352
Mokytojai 9,3 1340
Metodininkas 0,75 660
Specialistai 1,5 1213
Kvalifikuoti darbuotojai 1,5 754
Darbininkai 6,45 607
22,5