Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Vieno darbuotojo vidutinis darbo užmokestis bruto už 2018 m. III ketv.

Darbuotojų skaičius

1.

Direktorius

1191

1

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

938

1

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

549

1

4.

Vyr. buhalteris

722

1

5.

Metodininkas

478

1

6.

Kasininkas

216

1

7.

Sekretorius

452

1

8.

Remonto darbininkas

MMA

1

9.

Pagalbinis darbininkas

MMA

1

10.

Rūbininkas

MMA

1

11.

Sargas

MMA

3

12.

Valytojas

MMA

3

13.

Technikas elektrikas

211

1

14.

Mokytojas:

14.1.

turintis mokytojo kvalifikacinę kategoriją

92

1

14.2.

turintis vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją

644

7

14.3.

turintis mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją

809

5