Mokestis už ugdymą

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatytas mėnesio mokesčio dydis:

Ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, kryptingo ugdymo kurso mokiniams –  16 eurų.

Grupių, dirbančių pagal pasirenkamojo dailės dalyko mokomąsias programas (1 savaitinė valanda) – 8 eurai.

Suaugusiųjų grupių lankytojams (1 savaitinė valanda) – 12 eurų.

 Mokestį už ugdymą galima sumokėti internetu:

Sąskaitos Nr. LT35 7044 0600 0279 7433
SEB bankas
Pastaba: būtina nurodyti mokinio vardą, pavardę, klasę.

*************************************************************

Neformalus ugdymas >>

Sprendimo pakeitimas 2023m. gruodžio 28 d.>>