Finansinės ataskaitos

2020 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS    

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys>>>

2020 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita(III) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita(III) >>>

2020 METŲ II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita(II)>>>
Veiklos rezultatų ataskaita(II)>>>

2020 METŲ I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita(I)>>>
Veiklos rezultatų ataskaita(I)>>>

2019 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
2019 Ataskaitu rinkinys>>>
2019 m. gauta ir panaudota parama>>>

2019 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita(III) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita(III) >>>

2019 METŲ II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita(II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita(II) >>>

2019 METŲ I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita(I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita(I) >>>

2018 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Ataskaitų rinkinys >>>

2018 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2018 METŲ II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2018 METŲ I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2017 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis – tęsinys)>>>
Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Pinigų srautų ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Pinigų srautų ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis – tęsinys)>>>
Aiškinamasi raštas>>>

2017 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2017 METŲ II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita >>>
Veiklos rezultatų ataskaita >>>
2017 M. II KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS >>>

2017 METŲ I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita >>>
Veiklos rezultatų ataskaita >>>