Finansinės ataskaitos

2018 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2018 METŲ II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2018 METŲ I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis – tęsinys)>>>
Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Pinigų srautų ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis)>>>
Pinigų srautų ataskaita (pagal 2017 m. Gruodžio 31 d. duomenis – tęsinys)>>>
Aiškinamasi raštas>>>

2017 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita (I) >>>
Finansinės būklės ataskaita (II) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (I) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (II)>>>

2017 METŲ II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita >>>
Veiklos rezultatų ataskaita >>>
2017 M. II KETV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS >>>

2017 METŲ I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita >>>
Veiklos rezultatų ataskaita >>>


2016 METŲ IV KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS

Finansinės būklės ataskaita A (pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis) >>>
Finansinės būklės ataskaita B (pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis) >>>
Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis >>>
Pinigų srautų ataskaita A (pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis >>>
Pinigų srautų ataskaita B (pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis) >>>
Aiškinamasis raštas >>>

2016 METŲ III KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis) >>>
Aiškinamasis raštas >>>

2016 METŲ II KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis) >>>
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį >>>

2016 METŲ I KETV. FINANSINĖS ATASKAITOS
Finansinės būklės ataskaita (pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis) >>>
Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis) >>>
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį >>>