Ugdymas

PRADINIS UGDYMO KURSAS

Tikslas – formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius, taip pat pradinius įgūdžius dirbant su į airiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su skirtingomis atlikimo technikomis.
Šis kursas skirtas 7-11 metų amžiaus vaikams. Mokoma spalvinės, grafinės ir erdvinės raiškos.

no images were found

PAGRINDINIS UGDYMO KURSAS

Tikslas – kompleksiškai ugdyti daile , ugdyti dvasines ir kūrybines mokinių išgales, padėti įgyvendinti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą savarankiškam ir aktyviam dalyvavimui meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime.
Šis kursas skirtas mokiniams nuo 12 metų amžiaus. Mokoma pagrindinių dalykų: piešimo, tapybos, skulptūros, kompozicijos pagrindų ir dailėtyros, nuo 3 klasės mokiniai šalia pagringinių dalykų mokosi vieną iš pasirenkamųjų disciplinų: tapybos, piešimo, dizaino, tekstilės ir grafikos kompozicijos.

PAGRINDINIAI DALYKAI

PIEŠIMAS

no images were found

 

TAPYBA

no images were found

 

SKULPTŪRA

no images were found

 

KOMPOZICIJA

no images were found

 

PASIRENKAMIEJI DALYKAI

TAPYBOS KOMPOZICIJA 

no images were foundPIEŠIMO KOMPOZICIJA

no images were found GRAFIKA

no images were found


TEKSTILĖ

no images were found