Administracinė informacija

Panevėžio dailės mokykla įkurta 1967 metais.
Mokyklos pagrindinis tikslas – ugdyti kūrybingą asmenybę, siekiant dermės tarp gebėjimų dailės srityje lavinimo ir vertybių nuostatų formavimo.
Mokykloje dirba 15 mokytojų. Nemaža dalis iš jų kuriantys dailininkai.
Mokosi daugiau kaip 400 mokinių. Jie gali rinktis 4 ugdymo kursus: ankstyvąjį 7-8 m. mokiniams, pradinį 9-11 m. mokiniams, pagrindinį 12-18 m. mokiniams ir tikslinį kursą – baigusiems pagrindinį dailės ugdymo kursą.
Pagrindiniai mokomieji dalykai – piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra. Nuo 3-ios pagrindinio ugdymo kurso klasės mokiniai papildomai gali rinktis vieną iš pasirenkamųjų dalykų – tapybos, piešimo, keramikos, skulptūros, tekstilės, dizaino, grafikos.
Mokykla kasmet surengia apie 50 mokinių darbų parodų, rengia įvairius projektus ir juose dalyvauja.