Programos

PANEVĖŽIO DAILĖS MOKYKLOJE ĮGYVENDINAMOS ŠIOS PROGRAMOS:

Ankstyvojo dailės neformaliojo švietimo programa

Tikslas:
Įvesti mokinį į dailės ir vizualinio meno pasaulį, supažindinti su jo įvairove ir galimybėmis.

Programos trukmė  – 2 metai
Programos apimtis264 val.
Mokinių amžius – 7-8 metų
Mokomi dalykai – spalvinė ir grafinė raiška
Pamokų skaičius per savaitę4

Pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Tikslas:
Formuoti pirminius stebėjimo, analizavimo ir interpretavimo įgūdžius, taip pat pradinius įgūdžius dirbant su įvairiomis medžiagomis bei priemonėmis, supažindinti su skirtingomis atlikimo technikomis.

Programos trukmė – 3 metai
Programos apimtis – 594  val.
Mokinių amžius – 9-11 metų
Mokomi dalykai – spalvinė raiška, grafinė raiška, erdvinė raiška
Pamokų skaičius per savaitę – 6

Mokiniams, baigusiems 3 metų kursą, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

 

Pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Tikslas:
Kompleksiškai ugdyti daile, ugdyti dvasines ir kūrybines mokinių išgales, padėti įgyvendinti bendrąją meninę kompetenciją, reikalingą savarankiškam ir aktyviam dalyvavimui meninėje kūryboje ir šiuolaikiniame kultūriniame gyvenime.

Programos trukmė – 4 metai
Programos apimtis – 1254 val.
Mokinių amžius – nuo 12 metų
Mokomi dalykai – piešimas, tapyba, skulptūra, kompozicija, dailėtyra, pasirenkamojo dalyko (tapybos, piešimo, grafinio dizaino, tekstilės, skulptūros-keramikos ir grafikos) kompozicija
Pamokų skaičius per savaitę – 9-10

Mokiniams, baigusiems 4 metų kursą ir pristačiusiems baigiamuosius darbus, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

 Kryptingo dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa

Tikslas:
Tenkinti pagrindinį kursą Dailės mokykloje baigusių mokinių tolesnio kryptingai orientuoto lavinimosi ir profesinio rengimo poreikius.

Programos trukmė – 3 metai
Programos apimtis – 735 val.
Mokinių amžius – pagrindinio dailės ugdymo programą baigę mokiniai
Mokomi dalykai – piešimas, tapyba, kompozicija
Pamokų skaičius per savaitę – 7

Dailės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa

Tikslas:
Atrasti savyje kūrėją, išbandyti nežinomas dailės šakas, ieškoti saviraiškos ir tobulėjimo galimybių pasitelkiant meninę raišką kaip tobulėjimo ir relaksacijos priemonę.

Programos trukmė – 1 metai 
Programos apimtis – 68 -74 val.
Amžius – nuo 18 metų
Mokomi dalykai – tapyba, keramika, piešimas
Pamokų skaičius per savaitę – 2 arba 4 akad. val.

Pasirenkamojo dailės neformaliojo švietimo  programa

Tikslas:
Tenkinti skirtingo amžiaus ir skirtingo dailinio pasirengimo mokinių, kurie ruošiasi studijuoti dailės krypties programas aukštosiose mokyklose, poreikius.

Programos trukmė – 1 metai 
Programos apimtis – 64-74 val.
Amžius – 11-18 metų mokiniai, ketinantys studijuoti dailės krypties programas
Mokomi dalykai – piešimas ir/arba akvarelė
Pamokų skaičius per savaitę – 2 arba 4 akad. val.

  

Dailės ugdymo programos įgyvendinamos atsižvelgus į miesto gyventojų poreikius, Dailės mokyklos finansines galimybes ir turimus materialinius išteklius.