UGDYMAS NUO GEGUŽĖS 31 DIENOS

Nuo gegužės 31 d. Dailės mokykla atnaujina ugdymą mišriu būdu (remiantis L. R. Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1173). Mokykloje vyks individualios konsultacijos 2020-2021 m. m. pamokų tvarkaraštyje numatytu laiku. Neatvyksiantiems į mokyklą mokiniams ir toliau bus teikiamos nuotolinės užduotys.

Mišraus ugdymo klausimais kreiptis į klasių vadovus.