UGDYMAS IR MOKESTIS KARANTINO METU

Nuo lapkričio 30 d. dailės mokykloje ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu. Užduotys ir konsultacijos teikiamos per el. Dienyną, el. paštą ir kitas komunikavimo priemones (pagal susitarimą su mokytojais).

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu (2021-03-18 Nr.1-68) nuo balandžio 1 d. atnaujinamas mokestis už mokslą. Mokesčio dydis nesikeičia.

Dėl informacijos ugdymo klausimais kreiptis į klasės vadovą(ę) arba į direktoriaus pavaduotoją ugdymui (tel. 8 67507919).

Dėl mokesčių kreiptis į vyr. buhalterę (tel. 8 65623935)