NUOTOLINIS MOKYMAS. MŪSŲ NUVEIKTI DARBAI (2 DALIS)

Ir toliau kuriam, dirbam nuotoliniu būdu.