MOKYKLOS BAIGIMO PAŽYMĖJIMŲ ĮTEIKIMAS

Birželio 28 dieną Dailės mokykloje vyko Pradinio, Pagrindinio ir Tikslinio ugdymo kursų baigimo pažymėjimų įteikimas. Šiais metais mokyklą baigė 40 pagrindinio ugdymo kurso mokinių, 1 tikslinio ugdymo kurso mokinė taip pat kurso baigimo pažymėjimus gavo 24 pradinio ugdymo kurso mokiniai.