Mokslo metų pradžia

MOKSLO METAI
DAILĖS MOKYKLOJE PRASIDEDA
RUGSĖJO 3 DIENĄ

Mokiniai į
klasių vadovų kabinetus kviečiami  pagal
mokyklos II aukšto skelbimų lentoje pakabintus sąrašus:

14.00 val. – ankstyvojo ir pradinio ugdymo kurso J1-J5 klasių mokiniai
(1-5 klasių)

15.00 val. – pagrindinio ugdymo kurso 1-ų klasių mokiniai ( nuo 6
klasių)

16.00 val. – visų kitų klasių mokiniai 

Mokinių
sąrašai bus pakabinti skelbimų lentoje rugpjūčio 29 d.