KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINYS MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAMS

Balandžio 12 dieną Dailės mokyklos mokytojai dalinosi patirtim su miesto pradinių klasių mokytojais, kaip paįvairinti dailės pamokas, panaudojant netradicines dailės technikas. Miesto mokytojai susipažino su japoniška Sumi-e tapymo technika, kūrė abstrakčius erdvinius objektus, mokėsi pamokose panaudoti netradicines medžiagas.