GABIŲ MOKINIŲ PAGERBIMO ŠVENTĖ

Panevėžio muzikos mokykloje surengtoje šventėje buvo pasveikinti Panevėžio miesto mokiniai, 2021–2022 mokslo metais pasiekę geriausius rezultatus dalykinėse olimpiadose, konkursuose ir kituose renginiuose mokslo ir meno srityse.

Buvo pagerbta ir mūsų mokinė Oriana Šilinytė – 50-ojo tarptautinio vaikų ir jaunimo kūrybos konkurso diplomo nugalėtoja.

Džiaugiamės ir didžiuojamės.