DĖL ATLYGINIMO UŽ MOKSLĄ

Dailės mokyklos mokiniai atleidžiami nuo atlyginimo už mokslą mokėjimo nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki karantino pabaigos Lietuvos Respublikoje.