2023-m.-IV-ketv.-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaita