2023-m.-III-ket.-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaita