2022-m.-III-ketv.-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaita