2022-m.-II-ketv.-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaita