2022-m.-I-ketv.-biudzeto-islaidu-samatos-vykdymo-ataskaita