Pagerbti gabieji miesto moksleiviai

Š.m. gruodžio 18 d. Panevėžio Santuokų rūmuose buvo pagerbti ir apdovanoti miesto bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų 2018–2019 mokslo metų tarptautinių ir respublikinių dalykinių olimpiadų ir konkursų prizininkai, meninės krypties konkursų ir festivalių prizininkai ir laureatai. Jiems įteiktos Savivaldybės atminimo dovanos.

Tarp apdovanotųjų ir Panevėžio dailės mokyklos mokinė Vanesa Juškaitė (mokyt. Kristina Palivonė)

Sveikiname!